Kiểm soát dữ liệu máy đo cắt viền

10/04/2020 Quản Trị

“Draw Thickness Chart” là một ứng dụng tính toán dữ liệu từ các máy tự động để vẽ biểu đồ và in báo cáo. Đây là một công cụ hữu dụng cho người dùng khi có thể xuất file báo cáo, vẽ biểu đồ dữ liệu từ đó đánh giá chất lượng sản phẩm được […]

Xem thêm