Chuyên Mục Khác

Dịch vụ OEM/ODM

09/03/2021 Quản Trị

     Trong kinh doanh, để tồn tại và phát triển doanh nghiệp buộc phải thường xuyên đổi mới và cải tiến. Đặc biệt trong thị trường đầy biến động ngày nay, thị hiếu người tiêu dùng luôn thay đổi. Doanh nghiệp thường chú trọng đầu tư cho những hoạt động nỗ lực về khám phá […]

Xem thêm

Kiểm soát dữ liệu máy đo cắt viền

10/04/2020 Quản Trị

“Draw Thickness Chart” là một ứng dụng tính toán dữ liệu từ các máy tự động để vẽ biểu đồ và in báo cáo. Đây là một công cụ hữu dụng cho người dùng khi có thể xuất file báo cáo, vẽ biểu đồ dữ liệu từ đó đánh giá chất lượng sản phẩm được […]

Xem thêm