Tin tức

Không chịu thua Corona

14/05/2020 Quản Trị

Không chịu thua Corona, chúng tôi tiếp tục sản xuất và xuất kiện hàng 5 Scara Robot sang thị trường Nhật Bản. Quá trình chạy thử và đóng gói đã được hoàn tất. Các robot đã sẵn sàng lên đường sang Nhật Bản.      

Xem thêm