Tin tức

Không chịu thua Corona

14/05/2020 Quản Trị

Không chịu thua Corona, chúng tôi tiếp tục sản xuất và xuất kiện hàng 5 Scara Robot sang thị trường Nhật Bản. Quá trình chạy thử và đóng gói đã được hoàn tất. Các robot đã sẵn sàng lên đường sang Nhật Bản.      

Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION tuyển dụng

27/10/2016 Quản Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ Sư Cơ Khí Kỹ Sư Phát Triển Agf/agv (Auto Guided Forklift/ Auto Guided Vehicle) Kỹ Sư Lập Trình Điện Kỹ Sư Lập Trình Điện Agf/agv/drone Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa Kỹ Sư Lập Trình Kỹ Sư Lập Trình  IoT Kỹ Thuật […]

Xem thêm