Hệ thống vận chuyển tự động

Với phương châm “Không gì là không thể”, chúng tôi chung sức tạo ra những sản phẩm mới, đón đầu
xu hướng thế giới.
– Dự án AGF-Smart stock hướng tới một hệ thống kho hàng không bóng người.
– Dự án Drone/UAV – Phá bỏ giới hạn không gian, mang mọi người đến với thế giới trên không.
– Dự án AI với mục tiêu mang trí tuệ con người vào thế giới máy móc để phục vụ cuộc sống con
người.
Ngoài ra chúng tôi luôn tự nghiên cứu, tìm hiểu những công nghệ mới, sản phẩm mới để phát triển
công ty, phát triển xã hội – R&D – Nghiên cứu và phát triển.