CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION tuyển dụng các vị trí sau:

Kỹ Sư Cơ Khí

Kỹ Sư Phát Triển Agf/agv (Auto Guided Forklift/ Auto Guided Vehicle)

Kỹ Sư Lập Trình Điện

Kỹ Sư Lập Trình Điện Agf/agv/drone

Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa

Kỹ Sư Lập Trình

Kỹ Sư Lập Trình  IoT

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp