Kiểm soát dữ liệu máy đo cắt viền

Kiểm soát dữ liệu máy đo cắt viền

“Draw Thickness Chart” là một ứng dụng tính toán dữ liệu từ các máy tự động để vẽ biểu đồ và in báo cáo.
Đây là một công cụ hữu dụng cho người dùng khi có thể xuất file báo cáo, vẽ biểu đồ dữ liệu từ đó đánh giá chất lượng sản phẩm được khách quan và chính xác nhất.
Phần mềm này đang được triển khai trong nhà máy Meiko Thạch Thất; sử dụng lấy mẫu từ 6 máy tự động.