Máy thở theo thiết kế của đại học MIT

Máy thở theo thiết kế của đại học MIT

Máy thở không xâm nhập do Meiko Automation sản xuất

Với các tính năng

  • Điều chỉnh được nhịp thở tốc độ thở, lưu lượng thở.
  • Tự động bắt được nhịp thở của người bệnh
  • Hoạt động với 2 chế độ: Chế độ điều khiển dung lượng khí và chế độ hỗ trợ thở
  • Máy tích hợp nguồn UPS dự phòng, có thể chạy được 2 giờ sau khi rút khỏi nguồn điện AC
  • Máy được thiết kế dựa trên nghiên cứu của đại học MIT Hoa Kỳ