Máy Thở Không Xâm Nhập

Máy Thở Không Xâm Nhập

Máy thở không xâm nhập do Meiko Automation sản xuất

Với các tính năng

  • Điều chỉnh được nhịp thở tốc độ thở, lưu lượng thở.
  • Tự động bắt được nhịp thở của người bệnh
  • Hoạt động với 2 chế độ: Chế độ điều khiển dung lượng khí và chế độ hỗ trợ thở
  • Máy tích hợp nguồn UPS dự phòng, có thể chạy được 2 giờ sau khi rút khỏi nguồn điện
  • Máy được thiết kế dựa trên nghiên cứu của đại học MIT Hoa Kỳ