Phần mềm

Với đội ngũ kỹ sư giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm. chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp về chuyển đổi số, hệ thống tích hợp tự động hóa, giải pháp smart factory, Hệ thống quản lý kho thông minh, các giải pháp về kiểm soát chất lượng.

Sử dụng những công cụ phát triển phần mềm mạnh nhất như C#, VB.net,WPF,Node JS, Oracle, mongodb, SQL Server v v v , Các sản phẩm của chúng tôi không chỉ đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng ở thời điểm hiện tại, mà có thể dễ dàng nâng cấp, mở rộng để có thể đáp ứng được cả nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

Các sản phẩm phần mềm của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001 2015 được triển khai ở thị trường Nhật Bản, và một số nhà máy lớn ở Việt Nam. Như hệ thống tích hợp kiểm tra 2D code cho bo mạch, Hệ thống quản lý chất lượng  SPC. Xây dựng các ứng dụng phía người dùng cho các hệ thống IOT như hệ thống báo cháy, hệ thống quản lý Sensor nhiệt, Hệ thống kho thông minh.

Chúng tôi luôn hướng tới tạo ra các sản phẩm phầm mềm chất lượng nhất nhất. Sự thành công của khách hàng cũng chính là sự thành công của chúng tôi.