Sản Phẩm

Máy PICK & PLACE

TÍNH NĂNG: Nhận bản mạch tự động từ máy dập Sắp xếp bản mạch đã được dập vào khay thành phẩm Sử dụng Robot 4 trục…
Xem thêm