Sản Phẩm

Máy PICK & PLACE

TÍNH NĂNG: Nhận bản mạch tự động từ máy dập Sắp xếp bản mạch đã được dập vào khay thành phẩm Sử dụng Robot 4 trục…
Xem thêm

Gia công cơ khí

Xưởng gia công của chúng tôi có những máy móc hiện đại như CNC Milling Section, CNC Turning Section Wire Cut  Section Grinding Section…
Xem thêm