Sensing IoT

Sensing IoT

Sensing IoT là hệ thống quan trắc môi trường trong nhà máy.
Hệ thống thu thập thông tin nhiệt độ, áp suất, độ ẩm của các thiết bị hoặc khu vực cần giám sát.
Dữ liệu truyền về qua mạng không dây Lora, pin sensor có thể hoạt động trong 3 năm.
Hệ thống hiển thị trạng thái sensor trên giao diện trực quan gồm biểu đồ, sơ đồ, danh sách.
Khi phát hiện cảnh báo, hệ thống lập tức hiện thị trên màn hình giám sát, đồng thời gửi email đến người quản lý.
Hệ thống cho phép xem lại lịch sử giá trị đo của sensor.

Hệ thống đã được triển khai và đưa vào sử dụng tại nhà máy Meiko Thạch Thất với 4000 sensor thu thập dữ liệu.