Tin tức

Không chịu thua Corona

Không chịu thua Corona, chúng tôi tiếp tục sản xuất và xuất kiện hàng 5 Scara Robot sang thị trường Nhật Bản. Quá trình chạy thử và đóng gói đã…

14/05/2020

Xem thêm